Aanmeldprocedure

Een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) biedt gespecialiseerde zorg aan mensen met ernstige psychische problemen. Je kan bij ons terecht nadat je door bijvoorbeeld een huisarts, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), een Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)… bent doorverwezen.  

Op afspraak

Een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg werkt enkel op afspraak. Om een afspraak te maken, kan je contact maken met een centrum in jouw buurt. Je vindt op deze site van ieder CGG de specifieke aanmeldprocedure terug.

Vervolgens plannen we zo snel als mogelijk een eerste gesprek waarin we samen bekijken welke hulp het beste antwoord biedt op jouw vraag en verwachtingen. Als wij je verder kunnen helpen, geven we je alle informatie over de verdere behandeling en de eventuele wachttijd.

Ik zoek hulp voor iemand anders

Ook als je hulp zoekt voor iemand uit je omgeving zoals je partner, een van je ouders, een meerderjarig kind, een vriend om wie je je zorgen maakt… kan je contact opnemen met een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg in je buurt.