Kinderen

De teams van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) zijn er voor kinderen van 0 tot 12 jaar met ernstige psychische problemen, en voor hun gezin of verzorgers.

Waarvoor kunnen kinderen bij een CGG terecht?

Wanneer de psychische problemen van een kind ernstig zijn en een belasting vormen voor zijn of haar dagelijkse leven of het leven van zijn directe omgeving, kan het zinvol zijn een beroep te doen op deskundigen die met het kind, de ouder(s) en andere figuren kijken hoe de problemen kunnen worden aangepakt. Die deskundigen tref je aan in een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg.

De deskundigen staan in voor de behandeling of begeleiding van kinderen wanneer de hulp van de huisarts, de CLB-medewerker, een thuisbegeleider… onvoldoende blijken te zijn.  Ook (een) ouder(s) of verzorgers kunnen bij een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg terecht. Bijvoorbeeld wanneer ze problemen ervaren in de relatie met hun kind of wanneer ze zich zorgen maken over de ontwikkeling of het gedrag van hun kind.

Hoe verloopt de begeleiding?

Na een doorverwijzing,  door bijvoorbeeld een huisarts of een CLB-medewerker, neem je telefonisch contact met ons op. Je krijgt vervolgens een afspraak voor een eerste gesprek.

Tijdens één of meerdere gesprekken gaat een medewerker dieper in op je hulpvraag om een zo goed mogelijk zicht te krijgen op je problemen, jouw mogelijkheden en die van je omgeving.

De zorg die wij aanbieden is ambulant. Dat betekent dat kinderen op afspraak komen en ze hun woon- en leefsituatie behouden. Afhankelijk van de vraag en situatie kan de behandeling individueel of in groep zijn. Er kan ook met de ouder(s) en het gezin gewerkt worden. 

Expertise

De teams zijn multidisciplinair samengesteld. Dat betekent dat ze bestaan uit psychologen, psychotherapeuten, kinderpsychiaters, een maatschappelijk werker en eventuele andere deskundigen.

Alle medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. Dat betekent dat alle persoonlijke informatie behandeld wordt met respect voor jouw privacy. Je persoonlijke gegevens worden bewaard in je digitaal patiëntendossier en nooit zonder toestemming aan anderen doorgegeven.

Niet vergeten op de dag van de afspraak

  • Eventuele verslagen van vroegere behandelingen of opnames
  • Kleefbriefje van de mutualiteit
  • (Eventueel) bewijs van budgetbegeleiding, collectieve schuldbemiddeling