Kostprijs

De zorgverlener legt de cliënt vooraf uit wat hij zal betalen voor zijn zorg, geeft hem nadien een betalingsbewijs en registreert de verleende zorg.
Een niet-medische consultatie kost in elk Centrum Geestelijke Gezondheidszorg evenveel. Het standaardtarief per consultatie bedraagt €11 per uur.

Uitzonderingen op standaardtarief

Verminderd tarief (€4 per uur):

  • Personen met een verhoogde tegemoetkoming binnen de ziekte- en invaliditeitsregelgeving;
  • Personen in budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling bij het OCMW of het CAW;
  • Personen ten laste van ouders of voogd die zonder medeweten van de ouders of voogd en omwille van probleemsituaties die in verband staan met de relaties tot de ouders of voogd naar een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg komen.

Gratis:

  • Eerste consultatie (behalve bij een psychiater) op doorverwijzing van een zorgverlener
  • Urgentiezorg
  • Behandeling voor gedetineerden
  • Behandeling voor asielzoekers en mensen zonder papieren
  • Behandeling voor personen in een behartenswaardige situatie

Een consultatie bij een psychiater is een medische consultatie. Deze medische consultaties worden terugbetaald door de ziekteverzekering. De cliënt betaalt enkel het remgeld.

*Alle tariefbepalingen staan in het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012 betreffende de bepaling van de cliëntbijdrage in de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg.