Jongeren

De teams van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) zijn er voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige psychische problemen, en voor hun gezin.

Waarvoor kan een jongere bij een CGG terecht?

  • Je hebt psychische problemen: je voelt je gespannen, piekert, kampt met angsten, depressieve gedachten, neerslachtigheid, slaap- en/of eetstoornissen…
  • Je denkt aan zelfmoord
  • Je kampt met een posttraumatische stress-stoornis na mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik
  • Je hebt ernstige problemen in de relatie met je ouder(s), broers en zussen of hebt problemen in de sociale contacten met leeftijdsgenoten
  • Je kampt met psychosomatische problemen zoals hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid… zonder directe lichamelijke oorzaak

Als de hulp van bijvoorbeeld de huisarts of de CLB-medewerker onvoldoende blijkt te zijn voor jouw problemen, dan kunnen ze je doorverwijzen naar een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg. Ook (een) ouder(s) kunnen bij een CGG  terecht wanneer ze zich zorgen maken over hun kind.

Hoe verloopt de begeleiding?

Nadat je met een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg contact hebt opgenomen, plannen we zo snel mogelijk een eerste gesprek. Na dat gesprek bekijken we of én hoe snel de begeleiding kan opstarten. Dat is afhankelijk van je hulpvraag, hoe dringend het is en de wachtlijst. We gaan voor jou op zoek naar het meest geschikte aanbod.

De begeleiding kan in allerlei vormen plaatsvinden: via individuele gesprekken, maar ook ouder- of gezinsgesprekken zijn mogelijk. De verkozen methode moet er toe bijdragen een vrije ruimte te scheppen waar je in vertrouwen kan spreken. We proberen samen uit te zoeken waar je moeilijkheden ondervindt.

De zorg die wij aanbieden is ambulant. Dat betekent dat jongeren op afspraak komen, en dat zij hun woon- en leefsituatie behouden.

Expertise

De teams zijn multidisciplinair samengesteld. Dat betekent dat ze bestaan uit psychologen, psychotherapeuten, kinderpsychiaters, een maatschappelijk werker en eventuele andere deskundigen.

Alle medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. Dat betekent dat alle persoonlijke informatie behandeld wordt met respect voor jouw privacy. Je persoonlijke gegevens worden bewaard in je digitaal patiëntendossier en nooit zonder toestemming aan anderen doorgegeven.

Niet vergeten op de dag van de afspraak

  • Eventuele verslagen van vroegere behandelingen of opnames
  • Kleefbriefje van de mutualiteit
  • (Eventueel) bewijs van budgetbegeleiding, collectieve schuldbemiddeling