Disclaimer

Zorgnet-Icuro en de 19 Vlaamse Centra Geestelijke Gezondheidszorg besteden veel aandacht en zorg aan www.centrageestelijkegezondheidszorg.be en streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.

Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen Zorgnet-Icuro en de 19 Vlaamse Centra Geestelijke Gezondheidszorg niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen Zorgnet-Icuro en de 19 Vlaamse Centra Geestelijke Gezondheidszorg de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Als je onjuistheden vaststelt, kan je contact opnemen met de communicatiedienst van Zorgnet-Icuro (communicatie@zorgneticuro.be). Zorgnet-Icuro en de 19 Vlaamse Centra Geestelijke Gezondheidszorg spannen zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen, maar we kunnen niet garanderen dat de site volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

Zorgnet-Icuro en de 19 Vlaamse Centra Geestelijke Gezondheidszorg kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van jouw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van jouw apparatuur of programma’s.

Hyperlinks en verwijzingen

De site bevat links die je doorverwijzen naar andere websites en informatiebronnen die door derden worden beheerd. Zorgnet-Icuro en de 19 Vlaamse Centra Geestelijke Gezondheidszorg beschikken over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden je aangeboden ter informatie en voor jouw gebruiksgemak.

Zorgnet-Icuro en de 19 Vlaamse Centra Geestelijke Gezondheidszorg aanvaarden dus geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Intellectuele eigendomsrechten

Je hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en voor niet-commerciële doeleinden te reproduceren, mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kun je contact opnemen met communicatie@zorgneticuro.be.

Zorgnet-Icuro vzw behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat je je onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Antwerpen, België, en dat je aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.