Ik zoek hulp

Een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) biedt gespecialiseerde zorg aan mensen met ernstige psychische problemen. Je kan bij ons terecht nadat je door bijvoorbeeld een huisarts, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), een Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)… bent doorverwezen.  

Op afspraak

Een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg werkt enkel op afspraak. Om een afspraak te maken, bel je een centrum in je buurt. We plannen zo snel als mogelijk een eerste gesprek waarin we samen bekijken welke hulp het beste antwoord biedt op jouw vraag en verwachtingen. Als wij je verder kunnen helpen, geven we je alle informatie over de verdere behandeling en de eventuele wachttijd.

Kostprijs

Een niet-medische consultatie kost in elk Centrum Geestelijke Gezondheidszorg evenveel. Het standaardtarief per consultatie bedraagt €11 per uur.

Een consultatie bij een psychiater is een medische consultatie en valt hier niet onder. De consultaties bij de psychiater worden terugbetaald door de ziekteverzekering. De cliënt betaalt enkel het remgeld.

Uitzonderingen

Verminderd tarief (€4 per uur):

  • Personen met een verhoogde tegemoetkoming binnen de ziekte- en invaliditeitsregelgeving;
  • Personen in budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling bij het OCMW of het CAW;
  • Personen ten laste van ouders of voogd die zonder medeweten van de ouders of voogd en omwille van probleemsituaties die in verband staan met de relaties tot de ouders of voogd naar een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg komen.

Gratis:

  • Eerste consultatie op doorverwijzing van een zorgverlener
  • Urgentiezorg
  • Behandeling voor gedetineerden
  • Behandeling voor asielzoekers en mensen zonder papieren
  • Behandeling voor personen in een behartenswaardige situatie

De zorgverlener legt vooraf de cliënt uit wat hij zal betalen voor zijn zorg, geeft hem nadien een betalingsbewijs en registreert de verleende zorg.

*Alle tariefbepalingen staan in het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012 betreffende de bepaling van de cliëntbijdrage in de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg.