Andante

Andante betekent: 'rustig voortgaande'.
In het herstel volgen we het ritme van de cliënt.

Algemene info

Andante is een van de 17 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). Je kan bij ons terecht voor behandeling van ernstige psychische problemen

Wij bieden ambulante hulp. Dit betekent dat je na afspraak op consultatie komt, maar niet bij ons wordt opgenomen. 

Wij werken vooral op doorverwijzing. Dat betekent dat we jou en je omgeving behandelen wanneer hulp van de huisarts of de diensten maatschappelijk werk onvoldoende blijken. Je kan pas bij ons terecht als jouw huisarts, een CAW-medewerker… je naar ons heeft doorverwezen voor behandeling.
Als je woont in het werkingsgebied van een ander centrum zullen we je doorverwijzen. Ga hier op zoek naar het centrum in jouw regio. Cliënten uit Zwijndrecht verwijzen we door naar CGG Waas en Dender.

Wij respecteren elke cliënt ongeacht zijn achtergrond en geven bijzondere aandacht aan de kwetsbaarheid van hulpvragers. Jouw persoonlijke verhaal en proces staat centraal en zo bieden we steeds hulp op maat.  

We werken herstelgericht: we organiseren de behandeling in overleg en samenspraak met jou en je omgeving. We benutten en stimuleren daarbij je eigen krachten en mogelijkheden.

Wij maken goede zorg mogelijk door samen te werken binnen een multidisciplinair team van psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers en andere hulpverleners.

We werken zoveel mogelijk met in de tijd afgebakende trajecten rond afgesproken doelen. Regelmatig bekijk je samen met je hulpverlener of de lopende therapie overeenkomt met je verwachtingen en waar kan bijgestuurd worden. We streven ernaar om te werken volgens het principe ‘zo kort als kan, zo lang als nodig’.

 

Jaarverslag

Veel leesplezier met de meest recente jaarverslagen: 
jaarverslag 2022
jaarverslag 2021
jaarverslag 2020