Andante

Andante betekent: 'rustig voortgaande'.
In het herstel volgen we het ritme van de cliënt.

Veelgestelde vragen

Waar gaan de consultaties door?

Na je telefonische aanmelding krijg je een afspraak voor een verkennend gesprek in één van onze teams. In welk team je terecht komt, hangt af van je vraag, de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van afspraakmomenten. Onze medewerker zal jou het adres geven van de locatie waar het gesprek doorgaat. Ter informatie vind je hier alle contactgegevens en de bereikbaarheid van de teams.

Wat als ik niet op afspraak kan komen?

Wij willen je goede zorg bieden. Regelmaat in onze contacten is daarbij zeer belangrijk. Wij verwachten dan ook dat je aanwezig bent op de geplande afspraken. Als niet kan komen, vragen we om minstens 48u op voorhand het secretariaat van jouw team te verwittigen. Anders moet je je consult toch betalen.

Tijdens de eerste gesprekken geeft je hulpverlener meer info over deze werkwijze.

Kan ik buiten de kantooruren of in het weekend bij Andante terecht?

Wij zijn open van maandag tem vrijdag tussen 9:00 en 17:00. Avondconsultaties zijn mogelijk op afspraak. 

Kunnen anderstalige cliënten bij Andante terecht?

Anderstalige cliënten kunnen bij Andante terecht. Sommige hulpverleners spreken verschillende talen. Regelmatig werken we samen met de tolk- en vertaaldienst van de stad Antwerpen. We bespreken de mogelijkheden als je contact opneemt voor een aanmelding.

Kan ik zelf kiezen welk soort begeleiding/behandeling ik kan volgen?

We bekijken samen met jou op welke manier we je hulpvraag best begeleiden/behandelen. Hierin zijn dus zowel jouw verwachtingen als het advies van het team over de meest geschikte behandelvorm van belang. Overleg met jou hierover vinden we belangrijk.

Kan ik zelf kiezen bij welke hulpverlener ik terechtkom? Kan ik zelf nog veranderen?

In de verkennende gesprekken bekijken we samen met jou op welke manier we je hulpvraag best begeleiden/behandelen. Het team zal hiervoor een hulpverlener aanspreken die jou daarbij het best kan begeleiden. Het is belangrijk dat jij daarbij je eventuele voorkeuren aangeeft.

Mocht het niet klikken met je hulpverlener en je wil veranderen, dan kan je dit met hem of haar bespreken. Als je dit moeilijk vindt, kan je hiervoor ook de teamcoördinator aanspreken.

Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens? Is mijn privacy gegarandeerd?

Vertrouwen is een belangrijke pijler in onze hulpverlening. Het vertrouwen om vrijuit met je hulpverlener te praten kan enkel groeien als wij discreet omgaan met wat jij ons vertelt. Al onze medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

Wat wil dat zeggen?

  • Alle informatie die we van jou, of over jou en je situatie krijgen (door gesprekken met jou, door contacten met andere hulpverleners of via verslagen) vallen onder de geheimhouding. We mogen hierover aan niemand iets meedelen.
  • Als we het nuttig vinden met andere hulpverleners of diensten te overleggen (bv. je huisarts) doen we dit alleen met jouw instemming. We houden je op de hoogte van het resultaat van dit overleg.
  • We zijn heel spaarzaam met attesten of schriftelijke verklaringen. Als dit gevraagd wordt, zullen we dit altijd met jou bespreken. We geven deze enkel wanneer het in jouw belang is en jij ermee toestemt.
  • Heel soms – wanneer je eigen veiligheid of die van anderen in gevaar komt – zullen we andere diensten of personen contacteren zonder jouw toestemming. Dat is een deel van onze verantwoordelijkheid. We bespreken dit nadien altijd met jou.
  • Om het verloop van de behandeling te kunnen opvolgen, houden we informatie over jou en de behandeling bij in een dossier. Alle gegevens houden we bij in een elektronisch bestand en verwerken we anoniem om de prestaties van de organisatie op te volgen en verbeteren. Het dossier is strikt vertrouwelijk en valt onder de wetgeving van het medisch dossier. Enkel teamleden die betrokken zijn bij de behandeling mogen dit inkijken. Het secretariaat verwerkt enkel de administratieve gegevens en ook de secretariaatsmedewerkers zijn verplicht tot geheimhouding. 
Hoe kan ik mijn dossier opvragen?

Via je hulpverlener of de teamverantwoordelijke kan je inzage vragen in je dossier. We vinden een gesprek hierover wenselijk en proberen binnen de 15 dagen je vraag te beantwoorden. Soms kunnen we bepaalde informatie niet ter inzage geven, onder meer om het vertrouwen en jouw privacy of die van andere gezinsleden niet te schenden.

Afhankelijk van je leeftijd en maturiteit kan je als minderjarige zelf inzage vragen van je dossier.

Je kan ook een vertrouwenspersoon – al dan niet samen met jou – het dossier laten inkijken.
Op schriftelijk verzoek kan je een kopie van het dossier of een deel ervan vragen.

Wat als ik niet tevreden ben?

Alle medewerkers van Andante doen hun uiterste best om jou goede zorg te bieden. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent over de zorg binnen Andante. Als dat het geval is, horen we dat graag.

Heb je een klacht? Probeer hier best eerst met je hulpverlener over te praten. Alle onze medewerkers staan hiervoor open.

Als dit niet mogelijk is of niet het gewenste resultaat oplevert, dan kan je contact opnemen met de coördinator of de verantwoordelijke psychiater van het team. Dit kan telefonisch of schriftelijk via het secretariaat van het team. Je vindt de contactgegevens hier.

Als ook dit niet mogelijk is of niet het gewenste resultaat oplevert, kan je contact op nemen met de directie van Andante. Dit kan telefonisch op 03 270 37 77 of via mail: directie@andante.be

Je kan ook altijd  een beroep doen op een externe en onafhankelijke ombudspersoon. Hij is bereikbaar via de onafhankelijke ombudsdienst geestelijke gezondheid (OOGG), Haagbeuklei 12, 2610 Wilrijk, 0485 54 81 43 of via peter.declercq@oogg.be. Meer info op de website oogg.be.